โลโก small         INTERGAMESPARK UDONTHANI        โลโก small

 

รายงานสดผลการแข่งม้า

วันอาทิตย์ที่  23 สิงหาคม พ.ศ. 2558

ระยะ 1,000 เมตร

 

 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                             

ภาพถ่ายม้าชนะ

เที่ยว/ชั้น

ชนะที่ 1

ชนะที่ 2

ชนะที่ 3

ชนะที่ 4

WIN

PLACE

DAILY

DUABLE

 

เที่ยวที่ 1

ชั้น 10

นครไทย

1.01.41

โชควาสนา

1.03.02

จ้าวนาวา

1.05.18

อแวซาดอ

1.06.51

 

 

 

 

เที่ยวที่ 2

ชั้น 8

บารมีชัยวงศ์

1.00.93

เด่นมีชัย

1.02.74

มังกรชัย

1.02.74

ภูมิชัยวงศ์

1.04.48

 

 

 

 

เที่ยวที่ 3

ชั้น 9

สิงห์ภูพาน

1.00.87

หยวนเปียว

1.03.13

เงินชัยวงศ์

1.03.55

จ้าวแสนเชิง

1.03.77

 

 

 

 

เที่ยวที่ 4

ชั้น 8

ซิลิอุส

1.01.90

เบตเทอร์บีเดอะวัน

1.02.30

ขวัญดี

1.02.52

มังกรโชค

1.02.55

 

 

 

 

เที่ยวที่ 5

ชั้น 7

เม็ดเงิน

1.02.47

ปานนำโชค

1.03.01

เทพบุตรชาวดิน

1.03.57

เนฟเวอร์บีไฮด์

1.04.27

 

 

 

 

เที่ยวที่ 6

ชั้น 3

โชคมีชัย

1.02.37

รักศักดิ์ศรี

1.01.86

เยอร์เบร่า

1.02.41

คูณชัยวงศ์

1.02.99

 

 

 

 

เที่ยวที่ 7

ชั้น 6

น้องโฟกัส

1.01.15

หนุ่มก่องคำ

1.01.71

โก๋ปิ่ง

1.02.53

หนูบี

1.03.27

 

 

 

 

เที่ยวที่ 8

ชั้น 1

สะบัดชัย

1.00.18

จ้าวเมฒขลา

1.00.44

โชคชัยวงศ์

1.01.00

ยอดจอห์นนี่

1.01.53

 

 

 

 

เที่ยวที่ 9

ชั้น  2

พิชิตทองเงิน

1.01.48

จ้าวบุญทุ่ม

1.02.06

.ม้าคึกคัก

1.02.98

ริชแมน

1.03.20

 

 

 

 

เที่ยวที่ 10

ชั้น 4

จ้าวบุญคุณ

1.01.24

อาชาชัยวงศ์

1.01.69

โชคเจริญ

1.03.92

ออนเดอะโก

1.04.44